БАС

Български Антифашистки Съюз

БАС - Русе 

 

 

 

Сбъдната мечта!

Цветанка Петрова

Едно обикновено палаво момче
със шарена торбичка във ръце
и зачервено, вирнато носле,
припкаше към селското школо.

Но всяка сутрин в този час
ниско прелиташе над нас
самолет – сребристо бял
към висините полетял

Момчето спираше в захлас,
забравило и ден и час,
гледаше след бялата следа-
и тъй роди се таз мечта:

-О, Боже, как и аз да полетя,
но не със чужди, а със собствени крила,
които сам да изобретя!
Годините изнизали се бързо,
и тоз пораснал веч мечтател
не станал той изобретател,
не полетял със собствени крила,
но сбъднала се детската мечта,
да се зарее горе във небето,
да гледа от високо пак полето,
горите, къщите, школото…

Нима му стига на човек да полети-
ех, има още толкоз хубави мечти,
но идват и такива дни,
когато трябва да се приземи!
Че то пораснало момче
отново е при нас, но вече
не само, а със самолета що летя-
на малчуганите го завеща,
на постамент стои в училищния двор,
та децата да не реят във небето взор,
а винаги да могат със ръка
да докосват своята мечта!