БАС

Български Антифашистки Съюз

БАС - Русе 

 

 

 

Защо, Българио!

Цветанка Петрова

Тук сме се родили на таз земя –
чудна страна – България!
Ти седем века в робство си била,
и пак, Българио, си се освободила.

Где е, Българио,
твоята сила,
защо, Българио,
днес си унила?

Своите рожби си прокудила –
на чужди земи гнездо са свили!
Нека децата си прибереме,
за теб, Българио, тук да умреме!

Наши и чужди те управляват,
късче по късче те разпродават,
туй що с години сме построили –
всичко са вече те поделили.