Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе
 
 

 

 

 

Република Южна Осетия

Южна Осетия Флаг Южна Осетия Герб

 

Южна Осетия

Намира се в центъра на Кавказ, там където се допират Азия и Европа.
Републиката формално влиза в състава на Грузия. Независимостта на територията й и отделянето й от Грузия не е признато от никоя държава.
Грузия отказва да признае даже нейната автономия и да използва името “Южна Осетия”

Столица: Цхинвали
Площ: 3 900 кв. км.
Население: 70 000.
Обявена независимост на 29 май 1992 г.

Политическа система и държавно устройство

Съгласно конституцията, Република Южна Осетия е суверенна демократична държава, създадена в резултат на самоопределението на народа на Република Южна Осетия. Цялата власт в страната принадлежи на народа. Той осъществява своята власт, както непосредствено, така и чрез представителните органи. Системата на държавната власт в РЮО е основана на принципите на разделение на изпълнителната, законодателната и съдебната власти.
Президентът на Републиката се избира чрез пряко всеобщо тайно гласуване на всеки пет години.
Парламентът на Републиката се избира чрез всеобщи тайни избори също за срок от пет години. Председателят на Парламента се избира от средата на депутатите.
Председателят на Правителството се утвърждава от Парламента по предложение на Президента.

Интервю на Информационна агенция REGNUM
(ИА. REGNUM) на председателя на Народната партия на Южна Осетия Роланд Келехсаев (Р.К.)

Идеологията на грузинския фашизъм е издигната в ранг на светиня (Р.К.)

ИА. REGNUM.: Как ще коментирате заявлението на президента на Грузия Михаил Саакашвили, направено в Деня на Победата, за това че грузинското знаме ще бъде издигнато в Абхазия така, както червеното знаме било издигнато от абхазеца Мелитон Кантария над Райхстага?

Р.К. Подобно заявление на Саакашвили има просто обяснение. Той е президент на държава с имперски амбиции и фашистка идеология. Такива изказвания не са нищо друго, освен желанието на Грузия да реши въпросите на Южна Осетия и Абхазия по силов път. И нима това не е кощунство – в деня на Победата на фашистка Германия да цапате името на героя на Съветския Съюз Мелитон Кантария, да се оскърбява паметта на много хиляди грузинци, паднали на полетата на сражение на Великата Отечествена война. Народната партия на Република Южна Осетия ще бие тревожен камбанен звън към целия цивилизован свят за разгръщането на нова вълна на фашизъм в Грузия, докато Западът, най накрая, не се събуди и пристъпи към дефашизиране на Грузия.

ИА. REGNUM. В хода на визитата си в Грузия президентът на САЩ Джордж Буш заяви, че въпросите на Южна Осетия и Абхазия трябва да се решат по мирен път. Отчитайки този факт, че САЩ оказват определено влияние върху Грузия, Вие не изключвате ли, че на Грузия просто няма да й бъде позволено да използва силов метод за връщане на своите бивши автономии?

Р.К. Ние в Южна Осетия не вярваме на обещанията на официално Тбилиси – това е горчивият ни опит от последните 15 години от нашата независимост. Но много ни се иска да вярваме на президента на САЩ и на държавния секретар Кондолиза Райс за това, че конфликтът трябва да бъде урегулиран изключително с мирни средства. Обаче това съвсем не означава, че заявленията на грузинските “ястреби на войната” нямат почва. На Южна Осетия бяха дадени обещания от САЩ и Грузия за това, че подготвените от американските инструктори “командоси” няма да се използват в зоната на грузинско-осетинския конфликт.Обаче през лятото на миналата година именно те взеха най-активно участие в бойните действия против нашия народ. Изхождайки от това, не е изключено, като обещават на Джордж Буш всичко, те се хвърлят срещу Южна Осетия и Абхазия.

ИА. REGNUM Според думите на същия този Буш, Грузия притежава абсолютно приемлива стратегия за решаване проблемите на Южна Осетия и Абхазия.

Р.К. За съжаление, доколкото ни е известно, никаква приемлива стратегия за решаването на тези проблеми не притежава Грузия. А точно обратното. Официалният Тбилиси строи своята стратегия за преговорите, ако това може да се нарече преговори, на увереността си, че Южна Осетия и Абхазия трябва да се върнат в състава на Грузия... За кратко време Южна Осетия изпита два геноцида и да се иска от нас отказване от независимостта, завоювана с кръв, е повече от абсурдно. Южна Осетия никога няма да влезе в състава на Грузия, това е окончателно и безвъзвратно. Грузия още не е осъзнала това, което сътвори Звиад Гамсахурдия, признат идеолог на грузинския фашизъм, издигнат, без преувеличение, в ранг на светец. Нима това не е цинизъм? За каква съвест и примирение с осетинците става дума? Това е фалш и нищо повече.

ИА. REGNUM В Южна Осетия се проведоха траурни мероприятия във връзка с годишнината на Зарската * трагедия. Както е известно, миналата година грузинската страна направи заявление, че това престъпление ще бъде разкрито. Какво е Вашето мнение по този повод?

Р.К.Изминаха тринайсет години от този ден, когато грузинските неофашисти устроиха този нечовешки акт, но и до сега организаторите и изпълнителите на това престъпление свободно се разхождат и се чувстват напълно комфортно в така наречената “демократична” Грузия.

www.regnum.ru/news/458740.html

· Преди 13 години на 20 май 1992 година близо до осетинското село Зар грузински бойци разстреляли от упор колона бежанци, насочили се към Северна Осетия. Убити били 36 човека – предимно деца, жени и старци.

Българският антифашистки съюз е за мирно разрешаване на Южно Осетинския въпрос, без намесата на външни сили.На автора на писмото ще отговорим лично.