БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

 

Гражданско общество
(Civil society)

Първоначално е бил общ термин за определяне на обществото и държавата. Сега този термин означава организации и институти на съвременния социален порядък, които са независими от държавата и определят формата на взаимоотношения с държавата. Държавата се отъждествява с правния и институционален апарат, в същото време гражданското общество представлява модел на различни обединения (такива като групи по интереси, професионални съюзи, организации с членство), постоянни и временни, не винаги подлежащи на правно регулиране.