БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

Граждански и политически права
(Civil and political rights)

Права, гарантирани от държавата на своите граждани. Правителството не може да предприема произволни действия по политически съображения в нарушение на тези права на гражданите. Индивидите и групите играят съществена роля в политическия процес за определяне и установяване на това, което съставлява тези права. Гражданските и политическите права понякога наричат права от първо поколение или “класически права” от това време, откакто те бяха зафиксирани в такива документи , като Великата харта на независимостта (1215), изясняването на Декларацията за правата и задълженията на човека (прието на Френската Национална Асамблея през 1789 г.) и Американският бил за правата (1791). Гражданските и политическите права (“свобода от” и “право на”) включват основните права на свобода от измъчване и неправомерен арест, свобода на мнението, съвестта и религията, пресата, събранията и кореспонденцията.