БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

 

Груби нарушения на правата на човека
(Gross human rights violations)

Най-сериозните нарушения на правата на човека са свързаните с физическата неприкосновеност на всеки човек - правото му на живот. Към тях се отнасят: политическите убийства (извън съдебното смъртно наказание), отвличането и измъчването (така нареченият “фатален триъгълник”). Това понятие обхваща също неправомерните арести, които водят до продължително лишаване от свобода без съд.