БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

 

Заинтересовани групи
(Interest groups)

Организации,съществуващи в гражданското общество, които се опитват да влияят на направлението на държавната политика, не претендирайки за държавни постове за себе си. С тяхна помощ целият спектър на мнения се въвлича в демократичния процес. Плурализмът е обусловен от връзката между индивидите и държавата.
Понякога е налице разлика между “вътрешните” групи, които периодично консултират правителството и вземат активно участие във формирането и провеждането на политическия курс, и “външните” групи, които малко признават правителството и се борят за влияние при формирането на политическия курс.
Прави се също разлика между групите, които защитават своите особени интереси (фермерски или професионални съюзи) и тези, които се изказват за определен политически курс (групи на натиск). В развиващите се страни съществува по-нататъшно деление на “традиционни” групи по интереси, основани на културно-исторически, традиционни кастови и етнически общини и “съвременни” групи по интереси, имащи икономическа или класова основа.
Понякога, заинтересованите групи участват в масови социални движения, които повече защитават новите или възникващите социални и политически норми, отколкото съществуващите обичайни правила.