БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

Женевска конвенция
(Geneva conventions)


Четири многостранни международни съглашения са сключени в Женева. Те определят хуманитарните правила за водене на война,предложени през 1864 г. от Червения кръст. Първата Женевска конвенция (1864 г.)се отнася до ранените и болни бойци на бойното поле. Втората Женевска конвенция ( 1906 г.) разширява съдържанието на първата във връзка с конвенциите от Хага от 1899 г.: тя се отнася за поведението на въоръжените сили не само на бойното поле, но и в морето. Третата Женевска конвенция ( 1929 г. ) въвежда ново положение, като уточнява, че неговите условия се отнасят не само до гражданите на страните, ратифицирали конвенцията, но до всички хора, независимо от тяхното поданство ( не само за военните, но и за гражданското население). Четвъртата конвенция ( 1949 г. ) за защита на гражданското население и военните лица по време на война е създадена, за да определи твърди стандарти за защита на гражданското население в местата на военните действия и в окупираните територии, а също след трагичния опит от Втората световна война, да забрани военните престъпления. През 1977 г. са приети два допълнителни протокола към Конвенцията от 1949 г., отнасящи се до защитата на жертвите от международните въоръжени конфликти и защитата на жертвите от вътрешни конфликти.