Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 

 

 

Глобализацията - висш стадий на колониализма

Г
лобализацията в икономиката представлява отказване от националната митническа политика (от установяването на тарифи и квоти) и от националната валутна политика (установяването на обменен курс на валутата). В резултат на това държавата се лишава от инструментите за влияние и стабилизация на икономическата ситуация вътре в страната в полза на чужди държави и различни международни организации, които остават извън контрола на държавата, изпълняващи волята на икономическия, социалния и етническия елит и служещи за ясла на фактически несменяемите и безотговорни международни чиновници.

Г
лобализацията се използва за привличане на най-талантливите и способни граждани на развиващите се страни в развитите страни. Там те се експлоатират, като получават малка част от заплатите на гражданите на развитите страни, което едновременно забавя темповете на икономическо развитие в развиващите се страни и способства за нарастване на безработицата в развитите.
Г

лобализацията за кратки срокове създава огромни богатства. Според думите на Пол Бремер, американски “Администратор” в окупирания Ирак, “глобализацията създава огромни богатства, но в краткосрочен период населението на развиващите се страни страда, затова тяхното съгласие трябва да се осигури с необходимите средства”. За да се принудят развиващите се страни да участват в процеса на глобализация западните страни използват три прийома: “борбата за демокрация”, “борбата за правата на човека” и “борбата с тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване”.

Б

орбата за демокрация” се състои във финансиране от Запада на различни опозиционни на държавната власт на развиващите се страни политически движения под предлог за “борба за демокрация”, поддържащи участието на страната в глобализацията, в това число и чрез терор. Помощ се оказва в подготовка на лидерите на опозицията, на нейните материални, организационни структури, в провеждането на държавни преврати. Тази стратегия се прилага във Венецуела и в Белорусия.

Б

орбата за правата на човека” се състои в организирането от Запада на сепаратистки терористични движения на територията на развиващите се страни и последваща агресия на Запада против тези страни под маската на “защита на правата на човека”. Подобна стратегия беше приложена спрямо Югославия.

Б
орбата с тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване” се използва за демонизиране на страните като източник на някакъв “тероризъм”, нерядко силно преувеличен, или като разпространител на несъществуващо на практика оръжие за масово поразяване. След това срещу тази страна се организира агресия на Запада с цел да се принуди да участва в глобализацията. Подобна стратегия се прилага спрямо Афганистан и Ирак.

По такъв начин, насилието се явява основа на глобализацията, осигуряващо отказване на развиващите се страни от своя икономически суверенитет, значително преимущество на западните предприятия пред предприятията на развиващите се страни, водещо до създаването на революционна ситуация и войни, дори до възможното използване на ядрено оръжие, заплашващо живота на планетата Земя.

По: http://www.contr-tv.ru/print/2003-08-28/global