Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 

 

Брой на убитите eвреи през Втората световна война
в или по пътя за концентрационните лагери
.

 

Няма точна оценка за броя на убитите евреи в Катастрофата (Втората световна война).
Изчисленията обикновено са на базата на шестте милиона, назовани от Адолф Айхман, старши СС чиновник.. Болшинството изследвания потвърждават, че броят на жертвите е между пет и шест милиона.Най ранните изчисления са между 5,1 милиона (професор Raul Hilberg) до 5,95 милиона (Jacob Leschinsky). По-късните изчисления от професор Yisrael Gutman и д-р Robert Rozett в Енциклопедията на Катастрофата, еврейските загуби се оценяват на 5,59 - 5,86 милиона, изчисления проведени от колектив под ръководството на д-р Wolfgang Benz показват цифрите между 5,29 милиона и 6 милиона.Основни източници за тази статистика са довоенното и следвоенно преброяване на населението и данните от нацистката документация за депортирания и убийства.
В музеят Яд Вашем има списъци с имената на повече от четири милиона жертви.Списъците представляват повече от два милиона страници, непрекъснато се допълват, съхраняват се и в електронни носители.

По данни на: http://www.euronet.nl/users/wilfried/ww2/1945.htm

Държави Еврейското население през 1939 г. Брой на убитите евреи %
България
50 000
3000
6,00
СССР
3 000 000
420 000
14,00
Дания
6 500
1 000
15,38
Франция
270 000
70 000
25,93
Италия
50 000
17 000
34,00
Румъния
800 000
370 000
46,25
Норвегия
2 000
1 000
50,00
Унгария
400 000
200 000
50,00
Белгия
90 000
50 000
55,55
Холандия
140 000
74 000
74,28
Югославия
75 000
63 000
84,00
Чехословакия
315 000
271 000
86,03
Германия
240 000
207 000
86,25
Австрия
60 000
53 000
88,33
Полша
3 500 000
3 300 000
94,29
Гърция
74 000
73 000
98,65
Балтийски д.
244 000
244 000
100,00
Общо
9 316 500
5 417 000
58,14

 

По данни на: http://www.yahoodi.com/peace/holocaust.html

Държави
Еврейското население през 1939 г.
Брой на убитите евреи
%
Полша
3 300 000
3 000 000
90
Балтийски държави
253 000
228 000
90
Германия/Австрия
240 000
210 000
90
Протекторати
90 000
80 000
89
Словакия
90 000
75 000
83
Гърция
70 000
54 000
77
Холандия
140 000
105 000
75
Унгария
650 000
450 000
70
Белорусия
375 000
245 000
65
Украйна
1 500 000
900 000
60
Белгия
65 000
40 000
60
Югославия
43 000
26 000
60
Румъния
600 000
300 000
50
Норвегия
1 800
900
50
Франция
350 000
90 000
26
България
64 000
14 000
22
Италия
40 000
8 000
20
Люксембург
5 000
1 000
20
Русия (РСФСР)*
975 000
107 000
11
Дания
8 000
-
-
Финландия
2 000
-
-
Общо
8 861 800
5 933 900
67

* Германия не е окупирала цялата територия на Русия