Когато говореше Сталин, съществуваше абсолютна тишина