На Чърчил му беше необходимо да запази Британската империя