Сталин беше добър, по източно гостоприемен домакин