Две седмици преди пристигането на Рузвелт се приготвяше дворецът Ливадия