Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 

 

 

НИКОЛЧО ЗДРАВКОВ ЧАМПОЕВ

Няма още две годинки, когато палачите отнемат живота му.

В крайдунавския град Русе, с мечти и вяра в бъдещето, живее младото семейство на Цветана и Здравко Чампоеви. Посвещават живота си на борбата против фашизма.

Здравко, роден на 19 август 1914 г. в Русе, избира пътя на нелегален партиен функционер. За да не попадне в ръцете на обградилите го полицаи на 5 октомври 1942 г. се самоубива. Той още не е виждал сина си Николчо, роден на 26 юли 1942 година ненавършил 3 месеца.

Цветанка е безработна тъкачка. Върху крехките плещи на младата жена пада тежестта на семейството – грижите за невръстното сираче и стария й баща. Работи всеотдайно за каузата на Здравко – продължава да помага на нелегалните.

На 22 февруари 1944 г. предател донася в полицията, че в дома на Чампоеви се укрива известната и търсена младежка деятелка, член на ОК на РМС, Ана Вентура. Полицията не закъснява. Въоръжена до зъби, обстрелва малката стаичка. Изтрещява автомат. Стъклата на прозореца се пръсват. Ана пада покосена на пода. Цветана се спуска върху рожбата си, но е простреляна. Полицейската шайка нахлува в стаята. Разстрелва седемдесетгодишния старец. Зловещ откос от шмайзер поразява и треперещото детско телце.

Още една невинна жертва на фашизма!